خواجه عبداله انصاری: بدان که نماز زیاد خواندن، کار پیر زنان است و روزه فزون داشتن، صرفه نان است و حج نمودن تماشای جهان است، امّا نان دادن، کار مردان است.

توصیه مدیریت عماد عادل به پرسنل و جوانان

بنده به تمام جوانان و هم وطنانم توصیه میکنم که نگاه به آینده داشته باشند و هرگز خود را با پایین دستی ها مقایسه نکنند،بلکه افق های بلند را ببینند و تلاش نمایند تا خود را به مرتبه افراد موفق برسانند،و همیشه برای رسیدن به قله های موفقیت تلاش کنند و بعد از هر موفقیتی به دنبال موفقیت دیگری باشند و سعی کنند با تلاش گروهی و ایجاد اشتغال کاری را انجام دهند که دعای شاغلین را بدرقه راه خود

پیام مدیر عامل شرکت عماد عادل

از سال 1377 یعنی سال تاسیس تا سال 1381 دیدگاهم فقط همکاری صادقانه و انجام با کیفیت پروژه های عمرانی کشور در زمینه راه و ساختمان بود،که از سال 1381 به بعد این توان را در خود احساس نمودم که می توانم شرکت را توسعه دهم و بین المللی کنم،و نگاه خود را محدود به اجرای پروژه های راه و ساختمان نکنم بلکه در کلیه رشته های پیمانکاری مورد نیاز کشور فعالیت نمایم.

↑ بالا