خواجه عبداله انصاری: بدان که نماز زیاد خواندن، کار پیر زنان است و روزه فزون داشتن، صرفه نان است و حج نمودن تماشای جهان است، امّا نان دادن، کار مردان است.

از طریق فرم زیر مشخصات و سابقه کاری خود را برای ما ارسال کنید


نام و نام خانوادگی :  
تلفن تماس:   
ایمیل :    
مدرک تحصیلی :
آدرس :
سابقه کار :
توضیحات :
 

↑ بالا