خواجه عبداله انصاری: بدان که نماز زیاد خواندن، کار پیر زنان است و روزه فزون داشتن، صرفه نان است و حج نمودن تماشای جهان است، امّا نان دادن، کار مردان است.

اعضای هیئت مدیره


اعضاء هیأت مدیره شرکت راه و ساختمان عماد عادل:


ردیف نام و نام خانوادگی ســـــمت مدرک و رشته تحصیلی سابقه (سال)
1 ایرج عسگری حسنوند مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره لیسانس مهندسی تکنولوژی عمران 25
2 محمد رمضانی نایب رئیس و عضو هیأت مدیره لیسانس زمین شناسی 37
3 علی عوض محمدی عضو هیأت مدیره لیسانس مهندسی استخراج معدن 21
4 محمد رئیسی عضو هیأت مدیره لیسانس مهندسی عمران 14
5 مسعود شاهی جونقانی عضو هیأت مدیره فوق لیسانس مهندسی عمران- راه و ترابری 9
6 سجاد باقری وانانی عضو هیأت مدیره لیسانس مهندسی عمران 11
7 اشکان مقدسی برروجنی عضو هیأت مدیره لیسانس مهندسی عمران 14

 

فایلهای پیوست
فایلی برای دانلود پیوست نشده است

↑ بالا