خواجه عبداله انصاری: بدان که نماز زیاد خواندن، کار پیر زنان است و روزه فزون داشتن، صرفه نان است و حج نمودن تماشای جهان است، امّا نان دادن، کار مردان است.

چشم انداز شرکت عماد عادل

اهداف و استراتژی های شرکت عماد عادل

اعضای هیئت مدیره

اعضاء هیأت مدیره شرکت راه و ساختمان عماد عادل:

درباره شرکت

شرکت عماد عادل در سال 1377 با ایده و نظر مدیر کنونی و همکاری کارشناسان زبده مهندسی با هدف انجام امور پیمانکاری و همچنین به جهت کارآفرینی و مشغول به کار نمودن تعداد زیادی از افراد بیکار در رشته راه و ترابری و ساختمان تأسیس شد.

↑ بالا