خواجه عبداله انصاری: بدان که نماز زیاد خواندن، کار پیر زنان است و روزه فزون داشتن، صرفه نان است و حج نمودن تماشای جهان است، امّا نان دادن، کار مردان است.
   
  نام کاربری
  کلمه عبور
     تکرار کلمه عبور
  نام
  تلفن
  ایمیل
توضیحات
  تایید  

↑ بالا