خواجه عبداله انصاری: بدان که نماز زیاد خواندن، کار پیر زنان است و روزه فزون داشتن، صرفه نان است و حج نمودن تماشای جهان است، امّا نان دادن، کار مردان است.

استخدام


به اطلاع می رساند شرکت عماد عادل جهت تکمیل کادر اداری خود نیاز به یک نفر کارشناس حقوق و دو نفر پرسنل اداری دارد.


شرایط لازم : 

1- کارشناس حقوق با مدرک حداقل لیسانس و حداقل 3 سال سابقه کار مسلط به قوانین اداره کار و امور دادگاهی (1 نفر خانم یا آقا)

2- حسابدار با حداقل مدرک لیسانس و 5 سال سابقه کار در رشته حسابداری پیمانکاری و مسلط به نرم افزارهای همکاران و راهکاران سیستم (2 نفر ترجیحاً خانم)

3- کارشناس انبارداری مسلط به نرم افزار انبار راهکاران سیستم (1 نفر آقا و 1 نفر خانم)

4- دفتردار با حداقل مدرک لیسانس مسلط به کامپیوتر و روابط عمومی بالا (2نفر خانم)

فایلهای پیوست

↑ بالا