خواجه عبداله انصاری: بدان که نماز زیاد خواندن، کار پیر زنان است و روزه فزون داشتن، صرفه نان است و حج نمودن تماشای جهان است، امّا نان دادن، کار مردان است.

پروژه هــای در دســت اجــرا در بخــش راه و تـرابـریبهسازی و آسفالت راه روستایی شاه غالب بورکها ( استان کهگیلویه و بویراحمد )
بهسازی راه اصلی باباکلان - چرام  ( استان کهگیلویه و بویراحمد )
   

 

فایلهای پیوست
فایلی برای دانلود پیوست نشده است

↑ بالا