خواجه عبداله انصاری: بدان که نماز زیاد خواندن، کار پیر زنان است و روزه فزون داشتن، صرفه نان است و حج نمودن تماشای جهان است، امّا نان دادن، کار مردان است.

روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد12فروردین در تاریخ انقلاب اسلامی ایران یک روز تاریخی و به یاد ماندنی است که بخشی از تاریخ پرافتخار نظام اسلامی را شامل می شود. در این روز نوع نظام به عنوان جمهوری اسلامی توسط مردم با رای بالا انتخاب می شود. نظامی که در آن دو رکن اساسی جمهوریت و اسلامیت هر دو با هم لحاظ می شود و حکومتی تاسیس می شود که سابقه تاریخی ندارد، حکومتی که از روی الگوی حکومت نبوی و علوی اقتباس شده است.

 

فایلهای پیوست
فایلی برای دانلود پیوست نشده است

↑ بالا