خواجه عبداله انصاری: بدان که نماز زیاد خواندن، کار پیر زنان است و روزه فزون داشتن، صرفه نان است و حج نمودن تماشای جهان است، امّا نان دادن، کار مردان است.

پروژه های انجام شده در بخش معدنردیف

شــــــــــــــــــــــــرح پـــــــــــــــــــــروژه

1-

عملیات خردایش و حمل سنگ بوکسیت دیاسپوری مورد نیاز مجتمع آلومینای ایران به میزان 500 هزار تن در جاجرم .

2-

عملیات خردایش و حمل سنگ بوکسیت دیاسپوری مورد نیاز مجتمع آلومینای ایران به میزان 720 هزار تن در جاجرم .

3-

عملیات خردایش و حمل سنگ بوکسیت دیاسپوری به میزان 1.440.000 تن در جاجرم  .

4-

عملیات آماده سازی،باطله برداری، استخراج و حمل بوکسیت از معدن 2 گلبینی _ جاجرم .

5-

انجام عملیات آماده سازی، باطله سازی، استخراج و حمل بوکسیت از معادن 3 و 4 گلبینی _ جاجرم .

6- پیمانکار شرکت اویل جهت حمل مصالح از معدن مرغک و خردایش آن جهت مصرف سد کارون 4 به حجم 300 هزار متر مکعب .
7- انجام کلیه عملیات باطله برداری و استخراج ماده معدنی به میزان 1.500.000 تن در محدوده چاه خاتون شرقی در معادن مجتمع طلای موته .
8- انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری و استخراج سنگ بوکسیت از معدن 4 گلبینی جاجرم .

 

  •  

فایلهای پیوست
فایلی برای دانلود پیوست نشده است

↑ بالا