خواجه عبداله انصاری: بدان که نماز زیاد خواندن، کار پیر زنان است و روزه فزون داشتن، صرفه نان است و حج نمودن تماشای جهان است، امّا نان دادن، کار مردان است.

پروژه های انجام شده در بخش حمل مصالح 

1- پیمانکار جهاد نصر استان چهارمحال و بختیاری از سال ۷۷ لغایت ۸۱ در پروژه ملی راه بازفت در قطعه های (دشتک-صمصامی ُ گردنه چری ُ چمن گلی ُ چپد)از احداث ابتدایی راه تا آسفالت بطول ۹۸ کیلومتر و پیمانکار اصلی حمل مصالح .

۲- احداث ساختمان صنایع روستایی بازفت به کارفرمایی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان فارسان در سال 1377 .

۳- احداث جاده دسترسی به طول ۶ کیلومتر و ساخت ۲۸ سد آبخیزداری در دوراهی اردل -کاج و دهنونده دشتک با سنگ و سیمان به حجم ۳۲۰۰ متر مکعب  به کارفرمایی جهاد کشائرزی شهرستان اردل در سال 1377 .

۴- پیمانکار حمل بنیاد مسکن استان چهارمحال و بختیاری شامل حمل سیمان و آجر برای شهرک تلورد در سالهای ۱۳۷۵ و 1376 .

۵- احداث جاده دسترسی به محل نصب دکل های برق فشار قوی مربوط به پروژه خط انتقال نیرو از سد گدارلندر مسجد سلیمان به گلپایگان اصفهان از منطقه شیرین بهار مسجد سلیمان قلعه های سوسن و موری از توابع خوزستان و قطعه های بازفت و صمصامی از توابع استان چهارمحال وبختیاری در سال 1377 ./.

 

فایلهای پیوست
فایلی برای دانلود پیوست نشده است

↑ بالا