خواجه عبداله انصاری: بدان که نماز زیاد خواندن، کار پیر زنان است و روزه فزون داشتن، صرفه نان است و حج نمودن تماشای جهان است، امّا نان دادن، کار مردان است.

خط مشی سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و HSE 

 

 

شركت عماد عادل با ياري خداوند قادر ومتعال و با تكيه بر تلاش، همت و خرد كاركنان خود با تدوين و استقرار سيستم هاي مديريت كـيفيت براساس اسـتاندارد  ISO 9001 : 2008 و مديريـت ايمني و بهداشت حـرفه اي بر اساس استاندارد OHSAS 18001 : 2007 و HSE با ارزش آفريني براي مشتريان و حمایت از نيروي انساني و حفظ سرمايه هاي شركت و كار بدون حادثه و صیانت از محیط زیست عملكرد خود را تعالي بخشيده و در همه زمينه ها بصورت مستمر بهبود مي‌دهد.

اين شركت با دارا بودن پایه 1 رشته کاوشهای زمینی، پايه 2 رشته راه و ترابری، پایه 2 صنعت و معدن، پايه 4 رشته ساختمان،  پايه 5 رشته آب و پایه 5 رشته تأسیسات و تجهیزات در كشور تا كنون منشأ خدمات و اجراي پروژه هاي عمراني ارزشمندي بوده است و ضمن توجه به فرصت هاي بهبود، متعهد به رعايت خط ‌مشي زير مي باشد: 

 متمركز شدن بر كانون توجه شركت يعني مشتريان كه ضامن ماندگاري و پيشرفت شركت مي باشند.
تلاش جهت رعايت استاندارد هاي جهاني و ملي و منطقه اي و رعايت الزامات قانوني مصوب جمهوري اسلامي ايران و متابعت از قوانين و مقررات ايمني و بهداشت حرفه اي و زیست محیطی مرتبط با فعاليت هاي شركت.
مديريت بر منابع، بهره برداري بهينه و صحيح از تجهيزات و ماشين آلات، مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي و پيشگيري از وقوع حوادث، كنترل عوامل خطرزا و توجه به حفظ محيط زيست.
نگرش خاص به ارزش والاي نيروي انساني به عنوان بهترين و عاليترين سرمايه شركت و مؤثرترين عامل بهبود، اهتمام به ارتقاء سطح توانايي هاي علمي و فني آنان، تحقق  مشاركت فعال كاركنان در امور شركت، گسترش فرهنگ ايمن كار كردن و صيانت از نيروي انساني، اهتمام بر شايسته سالاري و ايجاد فضاي مناسب جهت مشاركت فكري مشتريان و تأمين كنندگان. 
مديريت شركت موظف است كه براي رسيدن به اهداف فوق از امكانات و منابع بهره جويد و از كليه همكاران گرامي انتظار دارد همچون گذشته جهت تحقق اهداف فوق الذكر تلاش نموده و در مسير تعالي و پاسداري از ارزشهاي حاصل از استقرار سيستم مديريت كيفيت و سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي و با بازنگري دوره اي شركت را ياري دهند. 

فایلهای پیوست
فایلی برای دانلود پیوست نشده است

↑ بالا