خواجه عبداله انصاری: بدان که نماز زیاد خواندن، کار پیر زنان است و روزه فزون داشتن، صرفه نان است و حج نمودن تماشای جهان است، امّا نان دادن، کار مردان است.
بازگشت به آلبوم تصاویر

آلبوم : سنگ شکن و معادن شرکت عماد عادل واقع در منطقه منصوریه شهرکرد

توضیحات :

↑ بالا