خواجه عبداله انصاری: بدان که نماز زیاد خواندن، کار پیر زنان است و روزه فزون داشتن، صرفه نان است و حج نمودن تماشای جهان است، امّا نان دادن، کار مردان است.

پروژه های انجام شده در بخش راه و ترابری 

عملیات زیرسازی و روسازی جاده بازفت ( استان چهارمحال و بختیاری ) .
عملیات زیرسازی و روسازی جاده بازفت _ خوزستان .
زیرسازی، روسازی، آسفالت، محوطه سازی و دیوارکشی خوابگاه امام علی (ع) شهرکرد .
عملیات احداث فرودگاه مسجد سلیمان (استان خوزستان) .
عملیات احداث پل و جاده دسترسی به فرودگاه مسجد سلیمان (استان خوزستان) .
عملیات زیرسازی و روسازی منطقه ویژه اقتصادی شیراز (استان فارس) .
احداث پل های مرتبط کننده فاز 2 منطقه ویژه اقتصادی شیراز به فاز 3 .
احداث جاده دسترسی به محل نصب دکل های برق فشار قوی مربوط به پروژه خط انتقال نیرو از سد گدار لندر مسجد سلیمان به گلپایگان اصفهان از منطقه شیرین بهار مسجد سلیمان قطعه های سوسن و موری از توابع خوزستان .
عملیات احداث راههای دسترسی به کلیه پروژه های صنعتی و معدنی شرکت .

 

 

فایلهای پیوست
فایلی برای دانلود پیوست نشده است

↑ بالا