خواجه عبداله انصاری: بدان که نماز زیاد خواندن، کار پیر زنان است و روزه فزون داشتن، صرفه نان است و حج نمودن تماشای جهان است، امّا نان دادن، کار مردان است.

کادر فنی مهندسی


شرکت عماد عادل با در اختیار داشتن پرسنل کافی و کادر مجرب فنی مهندسی، دانش لازم و توان تجهیزاتی بالا آماده همکاری و مشاوره در زمینه های راهسازی، ابنیه و تاسیسات، کاوش های زمینی و پروژه های صنعتی و معدنی در سراسر کشور می باشد.


 

 

  كادر فنی مهندسی و عناصر كليدی كارگاههای مهم شرکت عماد عادل 

 

رديف

نام و نام خانوادگي

نام بخش و سمت

درجه تحصيلات ، تاريخ و محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي

سابقه كار

1

محمد رمضانی

نایب رئیس و معاون فنی

ليسانس

زمین شناسی

1354

دانشگاه تهران

استخراج معدن

35

2

ایرج عسگری حسنوند

مدیر عامل، رئیس هیأت مدیره و پشتیبانی مالی پروژه ها لیسانس عمران 1394 آزاد شهرکرد راه و ساختمان 23

3

علی اکبر ظاهری

عضو هیأت مدیره و معاون پشتیبانی

ليسانس

عمران

1378

آزاد شهرکرد

راه و ساختمان

17

4

اشکان مقدسی بروجنی

عضو هیأت مدیره و مدیر پروژه های عمرانی

ليسانس

عمران

1383

آزاد شهرکرد

راه و ساختمان

15

5

ابوالقاسم صادقی نژاد

عضو هیأت مدیره و مدیر پروژه ها لیسانس معدن 1380 باهنر کرمان استخراج معدن 14
6 علی عوض محمدی مدیر پروژه های معدنی لیسانس معدن 1377 شاهرود استخراج معدن 17
7

هادی یوسفی

واحد پشتیبانی لیسانس معدن 1391 آزاد شاهرود استخراج معدن 12
8

محمد رئیسی

عضو هیأت مدیره و دفتر فنی لیسانس عمران 1385  آزاد شهرکرد راه و ساختمان 10

9

سجاد باقری

عضو هیأت مدیره و واحد کنترل پروژه ها

ليسانس

عمران

1388

آزاد شهرکرد

راه و ساختمان

11

10 عطاء دلباز جلاله مدیر پروژه های عمرانی لیسانس عمران 1389 آزاد یاسوج راه و ساختمان 22

11

علی امیری

مسئول امور حقوقی

ليسانس

حقوق

1386

پیام نور دامغان

اداری

7

12

امین حبیبی

واحد خدمات

ليسانس

کشاورزی

1385

آزاد سبزوار

اداری

10

13

محمود نصرتی

واحد کارگزینی و پرسنلی

ليسانس

معدن

1386

باهنر کرمان

استخراج معدن

9

14

مهدی قربانی

واحد کنترل پروژه ها

ليسانس

معدن

1385

آزاد شاهرود

استخراج معدن

9

15 حمیدرضا مروی مباشر لیسانس معدن 1385 آزاد محلات استخراج معدن 6
16 احسان وظیفه دان کارشناس کارگاهی و اکتشاف لیسانس معدن 1391 بیرجند اکتشاف و استخراج معدن 4

17

علی حبیبی

واحد انبار

فوق دیپلم

برق

1384

آزاد علی آباد کتول

راه و ساختمان

8

18

محسن حبیبی

واحد نقشه برداری

ليسانس

عمران

1390

آزاد شهرکرد

راه و ساختمان

10

19

داوود گرمه

واحد کنترل کیفیت

ليسانس

معدن

1390

آزاد شاهرود

استخراج معدن

6

20 محسن هاشمی بنی واحد متره و برآورد لیسانس عمران 1390 آزاد شهرکرد راه و ساختمان 4
21 مهرداد یوسفی حاجیور واحد نقلیه لیسانس مهندسی مکانیک 1389 شهرکرد اداری 6
22 عباس ذاکری واحد بازرگانی لیسانس علوم کامپیوتر 1392 پیام نور وزوان اداری 5

23

نرجس اخوت

مسئول hse

فوق ليسانس

محیط زیست

1388

علوم و فنون خرمشهر

اداری

6

24 سمیرا رمضانی معاونت اداری و مالی لیسانس حسابداری مالی 1392 علمی کاربردی علامه شهرکرد اداری 10

25

محمد موسوی راد

تکنسین کارگاهی و پشتیبانی

فوق دیپلم

معدن

1383

آموزشکده فنی طبس

استخراج معدن

5

26 محمود صالح آبادی مدیر مالی لیسانس علوم اقتصاد   پیام نور اسفراین اداری 5
27 فاطمه اسکندری مسئول امور اداری لیسانس کشاورزی 1385 صنعتی اصفهان اداری 3
28 افسانه باجلان حسابدار لیسانس حسابداری 1387 پیام نور لرستان اداری 7
29 راضیه مسعودی مرغملکی حسابدار لیسانس حسابداری 1392 غیر انتفاعی المهدی اصفهان اداری 3
 

 

فایلهای پیوست
  1. ماهان

↑ بالا